RMB | USD

串聯和并聯電容器計算器

此工具用于計算多個串聯或并聯連接的電容器的總容值。

切換到并聯和串聯電阻器計算器 ?

串聯電容器

C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:
C8:
C9:
C10:
總串聯電容
=

并聯電容器

C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:
C8:
C9:
C10:
總并聯電容
=

串聯電容公式

并聯電容公式

×
快乐十分开奖结果